Решения на Общото събрание на Сдружение „Национален  морски  музей” - Варна (15. 09. 2011
г.)

Отчетен доклад за работата на Сдружение „Национален морски  музей” през  периода 1991 -
2011 г.

Отчет за дейността на Сдружение „Национален морски музей - Варна” за периода 01.09.2011 г. -
30.04.2013 г.

Протокол  № 18

Отчет за дейността  на Сдружение „Национален морски музей” - Варна за периода 01.05.2013 -
30.10.2014 г.

Решения на Общото събрание на Сдружение Национален морски музей - Варна 28.11.2014 г.

Юбилейни дати от Българската морска история 2011 г.
Юбилейни дати от Българската морска история 2012 г.
Юбилейни дати от Българската морска история 2013 г. (Януари-Юни, Юли-Декември)
Юбилейни дати от Българската морска история 2014 г. (Януари-Юни, Юли-Септември,
Октомври-Декември)
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Архив
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Архив
< вход :: enter >