ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА БРЕГОВА
АРТИЛЕРИЯ

На 14.ХІІ.2001 г. по повод на 85 г. от морския бой при Балчик през Първата световна война на площада в града е издигнат паметник на българската брегова артилерия, а самият площад е прекръстен на името на героя от този бой „Капитан Георги Радков”. Монтираното оръдие е  експонат на Военноморския музей - Варна, което по инициатива на обществеността в гр. Балчик е превърнато в символ на защитата на града през Първата световна война.
Паметникът представлява стилизиран образ на ордена за храброст, в чийто център е монтирано 100 мм Д-50 оръдие система „Шнайдер” - едно от двете оръдия, които съставляват главния калибър на учебния крайцер „Надежда”.
Далекобойността им е 8 км., тегло на снаряда - 22 кг., а скорострелността им е снаряд в минута.
По време на Първата световна война крайцерът е разоръжен и оръдията му са монтирани в местността „Света троица” до с. Галата. По-късно по време на войната те са преместени на позиция източно от гр. Балчик за защита на брега от бомбардировки от към море. В споменатото сражение, състояло се на 13.ХІІ.1916 г., бреговата батарея, командвана от кап. Г. Радков, води неравностоен двубой и привлича огъня на вражеските кораби върху себе си. Това спасява Балчик от разрушение и изиграва решаваща роля в запазването на града и населението му от унищожаване.

Виж още:
http://www.morskivestnik.com


Морски сбирки и експозиции :: Балчик
ПАМЕТНИК НА БЪЛГАРСКАТА БРЕГОВА
АРТИЛЕРИЯ

На 14.ХІІ.2001 г. по повод на 85 г. от морския бой при Балчик през Първата световна война на площада в града е издигнат паметник на българската брегова артилерия, а самият площад е прекръстен на името на героя от този бой „Капитан Георги Радков”. Монтираното оръдие е  експонат на Военноморския музей - Варна, което по инициатива на обществеността в гр. Балчик е превърнато в символ на защитата на града през Първата световна война.
Паметникът представлява стилизиран образ на ордена за храброст, в чийто център е монтирано 100 мм Д-50 оръдие система „Шнайдер” - едно от двете оръдия, които съставляват главния калибър на учебния крайцер „Надежда”.
Далекобойността им е 8 км., тегло на снаряда - 22 кг., а скорострелността им е снаряд в минута.
По време на Първата световна война крайцерът е разоръжен и оръдията му са монтирани в местността „Света троица” до с. Галата. По-късно по време на войната те са преместени на позиция източно от гр. Балчик за защита на брега от бомбардировки от към море. В споменатото сражение, състояло се на 13.ХІІ.1916 г., бреговата батарея, командвана от кап. Г. Радков, води неравностоен двубой и привлича огъня на вражеските кораби върху себе си. Това спасява Балчик от разрушение и изиграва решаваща роля в запазването на града и населението му от унищожаване.

Виж още:
http://www.morskivestnik.com

< вход :: enter >