ЕКСПОЗИЦИЯТА ,,ДОБРУДЖА И МОРЕТО”
Експозицията ,,Добруджа и морето” е неразделна част от Историческия музей в гр. Каварна. Тя е разположена в непосредствена близост до основната сграда на музея, в реставрирана турска баня (хамам) от XVI в.
Експозицията отразява морската история и цивилизация по тези краища.Тук могат да се видят каменни котви, амфори, монети, златно тракийско съкровище и много редки свидетелства за древното корабоплаване, открити по добруджанските брегове.
В такъв аспект едно уникално и изолирано явление в световната археология се явява слитъкът от Калиакра. Той се съхранява в отделна зала - „трезор”. Неговата специфика е в полиметалния му състав (досега известните слитъци са с еднороден метален състав - мед или злато). Що се отнася до неговата датировка, то тя може да бъде извършена сравнително точно при привличането на съответните аналогии. Слитъкът от Калиакра може да се свърже с Египет от епохата на Новото царство, тъй като изображения с подобни слитъци има от Тел-ел Амарна (изработени са от злато), които се отнасят към времето на фараона-еретик Аменхотеп IV, известен още като Ехнатон, а освен това подобни изображения на слитъци има и върху цилиндрични предмети с клинопис, датирани от XIV век пр. Хр. Слитъкът е във форма на разпъната волска кожа и се интерпретира като домонетна форма, използвана в търговския обмен през ХІV в. пр. Хр.


Морски сбирки и експозиции :: Каварна

< вход :: enter >