МУЗЕЙ НА СОЛТА В ГР. ПОМОРИЕ
Музеят на солта в гр. Поморие е единствен в България и Източна Европа специализиран музей за историята и технологията на производство на морска сол. Намира се в района на стария град, на тясната ивица между Поморийското езеро и солниците, непосредствено зад стадиона и санаториума на Министерството на здравеопазването. Достъпът до него по асфалтираната улица е възможен по всяко време, както пеша, така и с леки коли и автобуси. Неговото изграждане и развитие e финансирано по два европейски проекта със средства от програма „Фар” в общ размер около 450 000 евро и от общинския бюджет с около 50 000 евро.
Музеят е открит e за посетители на 7 септември 2002 г. Освен експозиционната зала включва около 20 дка действащи солници, помпена станция, ремонтна работилница и складови помещения. Солниците към музея произвеждат сол по древната „анхиалска” технология и през летния сезон това може да се наблюдава от посетителите. Начинът на работа, инструментите и съоръженията за добив на сол са същите, каквито са се използвали и в миналото. Произведената сол може да се използва както обикновено, но особено ценна е за осоляване на риба и за приготвяне на сирена, колбаси и кисело зеле. Едновременно с добива на морска сол в музейните солници се получава и прочутата с лечебните си свойства поморийска луга. Тя се прилага при заболявания на костната система, кожата и др.
До експозиционната зала има уютна беседка за почивка и наблюдение на езерото и солниците. Сега районът на музея е привлекателно място за отдих и разходка не само за туристите, но и за гражданите на Поморие.
Музеят съхранява богата колекция от стари снимки, карти, документи, соларски инструменти, а също така диапозитиви, филми, видео- и аудиозаписи и др. Филмите са с различна продължителност и от различно време, като най-старите са от 1929 г. Във фонда на музея се пазят и филми с интервюта на стари солари. Може да се обобщи, че в Музея на солта се съхранява всичко заснето на лента и запазено до наши дни по темата за солниците в България. Аудиофондът на музея включва интервюта със стари поморийци, които помнят и са участвали пряко в работата на солниците, помнят и обичаите и традициите, свързани с производството и търговията със сол.
Музеят на солта може да се разглежда и като природонаучен музей, защото в свръхсолените водни басейни, каквито са солниците и езерото, има специфична флора и фауна. Тук се срещат растения, застрашени от изчезване в Европа, както и редки видове, вписани в Червената книга на България. Фауната е представена от безгръбначни, риби, влечуги и други животни, но най-голямото предимство на региона е неговото орнитологично разнообразие. Тук екологични организации провеждат работни бригади за елиминиране на заплахите и охраняване на колонията размножаващи се птици, както и екологични образователни програми. Близостта на музея до Поморийското езеро го прави привлекателно място за ценителите на красиви природни пейзажи.
Създаването и по-нататъшното развитие на Музея на солта в Поморие е една възможност за събиране и опазване на материалната и нематериална култура, свързана с добива на сол по нашите земи, както и за провеждане на системна научноизследователска работа в различни посоки: историята на възникването на този поминък, развитието на техническите и технологични познания за добив на сол, влиянието на природните условия и борбата с природните стихии, организацията на производството и взаимоотношенията с държавните институции, финансовата, данъчната и нормативната основа на производството, околната среда в района на солниците и нейното опазване.

За контакти:
Телефон / факс: 0596 2 53 44
Мобилен: Милчо СКУМОВ - 0885 108 713
Електронна поща : alas@unacs.bg
Музеят на солта, общ изглед
Музеят с действащите солници
Експозиционната зала, оригинални соларски инструменти
Експозиционната зала, общ изглед
Експозиционната зала, общ изглед
Музейните солници, соларски инструменти
Музейните солници с добитата сол
Солниците в Поморие, началото на 20-те години на 20 век, фото П. Калъчев
Солниците в Поморие, преди 1934 г.,
фото П. Калъчев


Морски сбирки и експозиции :: Поморие

< вход :: enter >