МУЗЕЙ НА ТРАНСПОРТА - РУСЕ
Националният музей на транспорта и съобщенията се намира в гр. Русе.  Разположен е на брега на р. Дунав в първата сграда на железопътната гара. Освен уникалните вагони,  локомотиви и друга транспортна и съобщителна техника, музеят предлага на посетителите запознаване с най-важните жалони на речното корабоплаване на Третата българска държава. Освен това съхранява и оригинални експонати, илюстриращи моменти от историята на Дунавската флотилия като основополагаща, а в последствие съществена част от българския военен флот.

www.museums.hit.bg
Русе, 7000, ул. „Братя Обретенови”, 13
Националният музей на транспорта и съобщенията в гр. Русе.
Снимка: bg.wikipedia


Морски сбирки и експозиции :: Русе - Музей на транспорта

< вход :: enter >