Н О В И Н И
20 ГОДИНИ СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН
МОРСКИ МУЗЕЙ”

Вчера след обяд във Военноморския музей се състоя Общо събрание на Сдружение „Национален морски музей”. На него бе отбелязана 20-та годишнина от основаването на неправителствената организация. Председателят на Управителния съвет инж. Николай Парашкевов направи отчет за дейността на Сдружението през изминалите две десетилетия. Изтъкната бе активната роля, която е играла организацията за развитието на морското музейно дело у нас. Поставени бяха и въпросите, на които ще се търси отговор през следващите години. Бе приета програма за дейността на сдружението през 2012 г. Бяха обсъдени възможности за участието на „Национален морски музей” в международни програми за финансиране на проекти, свързани с по-нататъшното развитие на единствения у нас морски музей.
Директорът на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева изказа благодарност на Сдружение „Национален морски музей”, благодарение на което са осъществени редица начинания за подпомагане на дейността на ръководената от нея институция. Тя изтъкна важността на активното съдействие, което оказват Военноморските сили и редица морски фирми и институции за опазването на богатствата на музея за следващите поколения.
Инж. Николай Парашкевов връчи грамоти на членове на Сдружението, проявили особена активност за подкрепа на морското музейно дело във Варна. Разговорите продължиха на чаша вино с пожелания за по-нататъшни успехи на Сдружение „Национален морски музей”.
morskivestnik.com, morskimusey-bg.com
Снимки МОРСКИ ВЕСТНИК
Директорът на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева изказа благодарност на Сдружение „Национален морски музей”.
Председателят на Управителния съвет инж. Николай Парашкевов направи отчет за дейността на Сдружението през изминалите две десетилетия.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >
Част от членовете на Сдружението преди началото на Общото събрание.