Н О В И Н И
ОТГОВОР НА НОВИНАТА-ВЪПРОС ОТ 9.03.2011 Г.
Министерството на отбраната даде задочен отговор на запитването на сайта на Сдружение „Национален морски музей” от 9 март т.г. След като констатацията, че даденото преди една година обещание от военния министър не е изпълнено, беше публикувана и в други новинарски сайтове (“Морски вестник”; “Народна отбрана”) от Пресцентъра на МО пратиха своето уточнение до тях:
„Във връзка с информацията, публикувана в „Морски вестник”: 9 март 2011 г. Защо няма новини за ремонта на постамента на кораба-музей „Дръзки”? от Пресцентъра на Министерството на отбраната получихме следното уточнение:
„През лятото на 2010 г. със сили и средства на Военноморските сили са извършени укрепване и възстановяване на постамента на кораба-музей „Дръзки” и на самия кораб. В резултат е възстановена целостта на корпуса; подменени са корозиралите части от външната обшивка; сменени са дървените буртици; възстановена е спасителната лодка; извършено е цялостно грундиране и пребоядисване на кораба-музей. Във  вътрешността на кораба са ремонтирани щурвалът, четири каюти, вътрешната обшивка на носовото помещение, електрическата инсталация, ремонтирани и уплътнени са илюминаторите. Освен това е ремонтирана и боядисана оградата, извършени са дейности  по запълване на пукнатините на фундамента и възстановяване на обшивката на фундамента.
Фундаментът и теренът под кораба са обследвани от специалисти на Главна дирекция „Инфраструктура на отбраната”, според които не съществува опасност от пропадане на кораба. Ситуацията ще се следи и на по-късен етап ще се вземе окончателно решение дали са необходими допълнителни укрепителни работи.
Изпращаме Ви и снимки на кораба-музей „Дръзки”, направени на 10 март 2011 г., с молба да ги публикувате.”
http://morskivestnik.com/compass/news/2011/032011/032011_39.html
Без да правим коментар на горния текст само можем от своя страна да уточним, че тук, във Варна, много хора са запознати отблизо с фактическото положение на фундамента на „Дръзки” и с фактически извършения ремонт на кораба.
Тъй като в публичното пространство вече бяха тиражирани и други констатации относно реалното състояние на фундамента, върху който стои
корабът-музей “Дръзки”, Сдружение “Национален морски музей” си запазва правото да потърси и друго компетентно становище по този въпрос.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >