Н О В И Н И
ИЗЛОЖБА В ЧЕСТ НА 130–ТА ГОДИШНИНА НА
ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”

В рамките на честванията, посветени на 130 годишнината от откриването на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”, на 18 май в 14.30 ч. в галерия „ОТ-ТО” във Варна се открива изложбата „Личните документи, издавани от българската морска образователна система (1881-1946 г.).
Инициативата е на българската морска Алма матер, а ръководител на проекта е доц. д-р капитан І ранг Асен Кожухаров.
Военноморският музей е съорганизатор и партнъор на проекта, като предоставя образци, дипломи, свидетелства и атестати, издадени от различни институции, които подготвят кадри за военния флот и за морските отрасли в България. С партньорството си музеят подкрепя и научноизследователската част от проекта, която предвижда проучване на морската образователна система в България.
Изложбата ще остане на разположение на посетителите до 23 май.
morskimusey-bg.com
Най-старият запазен в музея документ за получено образование в Морското училище е на Георги Пантелеев. Той е завършил „Машинната школа” (тогавашното наименование на училището) в Русе през 1889 г. Свидетелството е издадено през 1892 г.
Тодор Делистоянов, едно от имената в българското корабостроене от средата на ХХ век, се дипломира като корабен механик в Морското машинно училище през 1924 г.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >