Н О В И Н И
Опровережение:
ДИПЛОМАТА НА ВАПЦАРОВ НЕ Е ФАЛШИВА!
По повод на разпространеното в електронните и печатни медии на 19 май т. г. твърдение на доц. д-р капитан І ранг Асен Кожухаров, че дипломата на Никола Вапцаров от Морското училище е фалшификат, и след запитвания на недоумяващи възпитаници на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” днес, в деня на 130-та годишнина на училището, направихме справка и можем да отговорим следното:
1. Оригиналът на дипломата – Зрелостно свидетелство, на Н. Вапцаров за завършено Морското машинно училище съществува и се пази в Къща-музей „Никола Вапцаров” в София. Там е от 1952 г., а преди това се е съхранявал в архива на Бойка Вапцарова.
2. Копие на същия този оригинал е показан във витрините на Къща-музей „Никола Вапцаров” в родния град на поета – Банско.
3. На този документ Н. Вапцаров е в цивилно облекло.

Тези сведения получихме от пряк контакт с директора на Националния литературен музей Катя Зографова, както и с колегите от Къща-музей „Никола Вапцаров” в Банско - директорът г-жа Елена Еренина и г-н Асен Коев. Госпожа Зографова, която години наред е работила с архива на Н. Вапцаров, е  автор на редица изследвания, свързани с него (последната й книга
Илюстрацията ясно показва, че на свидетелството за зрелост има снимка на Вапцаров в цивилно облекло. Вероятно видът на облеклото в снимката ще убеди “откривателя” на “фалшивата диплома”, който извежда като критерий за автентичност на документ за образование видът на облеклото – цивилно, но не и униформено, с което се е снимал нейният притежател.
е „Никола Вапцаров: преоткриване. Документална сага, С., 2009”). Тя е готова да опровергае тези твърдения публично по подходящ начин.
Освен това, оригиналната диплома е публикувана през 1978 г. в книгата на Бойка Вапцарова “Никола Вапцаров - Летопис на живота и творчеството му”, издание на Българската академия на науките.
Благодарим на госпожа Катя Зографова за отзивчивостта, както и на колегата от Банско Елена Еренина и Асен Коев за предоставеното дигитално копие на „спорния” документ.
Намираме, че всякакви спекулации и опити да бъдат търсени евтини сензации около този документ са повече от неуместни, особено в дните на празненствата по повод 130-та годишнина на ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”. 

Д-р Мариана КРЪСТЕВА,
Военноморски музей - Варна

Д-р Атанас ПАНАЙОТОВ, капитан ІІ ранг о. р.,
“Морски вестник”

Проф. д-р пс. н. Илия ПЕЕВ,
Капитан І ранг о.р., ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >