Н О В И Н И
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИВ. АЛЕКСИЕВ ЗА ПРОФ. СТ. Г. КОНСУЛОВ
В рубриката „Вашите публикации” ви представяме изследването на Иван Алексиев „Професор Стефан Г. Консулов и Морска България”. Изследването на Иван Алексиев дава публичност на малко известни и неизвестни страни от професионалната и обществена дейност на професор Стефан Консулов и неговия принос за морското обществено движение у нас и за развитието на морските природни науки в първата половина на ХХ век.
Стефан Г. Консулов е наследник на виден пазарджишки род. Настоящата статия е представена като доклад на научна сесия, посветена на общественика и краевед Стефан Захариев, организирана от Регионалния исторически музей Пазарджик и проведена на 29 октомври 2010 г. Публикувано е в сборника с доклади от конференцията: „Стефан Захариев – живот, дело, род. Пазарджик, 2011”, с. 160-175.
С изследването на Иван Алексиев за проф. Ст. Г. Консулов можете да се запознаете в рубриката „Вашите публикации”.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >