Н О В И Н И
ОТНОВО С ВЪПРОСИТЕЛНИ ЗА РЕМОНТА НА
КОРАБА-МУЗЕЙ „ДРЪЗКИ”

Електронното издание на „Морски вестник” и сайтът на Сдружението „Национален морски музей” ви представиха ситуацията около неотложния ремонт на кораба-музей „Дръзки”:
17.03.2011 г. Отговор на новината-въпрос от 9.03.2011 г. (публикация в moskimusey-bg.com)
12 март 2011 г. От Министерството на отбраната отговарят на „Морски вестник” (публикация в morskivestnik.com)
09.03.2011 г. Защо няма новини за ремонта на постамента на кораба-музей „Дръзки”? (съвместна публикация и в двата сайта)
Сега предлагаме на вашето внимание диалога между депутата Димитър Карбов и министъра на отбраната Аню Ангелов, който представя поредното публично повдигане на важния за нашето морско наследство въпрос. Въпреки твърдението на министър Ангелов по-долу „... аз съм изпълнил своите ангажименти”, остава в бъдеще да очакваме излизане от, както изглежда, твърде заплетената бюрократична ситуация за разрешение на иначе изглеждащия ясен въпрос – необходими са средства и още повече – истинска воля, за ремонтирането на кораба-музей.
И още нещо: в края на своята парламентарна изява министър Ангелов дава оценка за дарителската кампания в подкрепа на ремонта на кораба-музей „Дръзки”:
„Трябва да ви кажа, че в набирателната сметка има цифром и словом 1300 лв. Това е ОТНОШЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ (повдигнато от morskivestnik.com и morskimusey-bg.com) към техния кораб музей”.
По нашите наблюдения, като граждани на Варна, за хода на дарителската кампания и след наше запитване в музея се убедихме, че: кампанията по набиране на средства спира съвсем естествено, когато гражданите разбират, че Министерството на отбраната ще се заеме с ремонта, ще осигури и средства и че ще бъде подпомогнато от Общинския съвет (т.е. преди година). Именно след заявената готовност от институции като МО и Община Варна да решат окончателно и като цяло проблема с кораба,
кампанията замира.
Когато се разписваше в книгата за почетни гости в Адмиралтейството във Варна, министър Аню Ангелов все още не знаеше какви проблеми ще възникнат от „Дръзки” (от една страна – корабът-музей, а от друга – фрегатата, за чиято поддръжка също са необходими средства).
Засега военните церемониали ще се извършват само около кораба-музей „Дръзки”, но не и върху него. И посетители няма да бъдат допускани на борда му. И така ще бъде докато въпросът с укрепването на неговите фундаменти не бъде решен окончателно.
От своя страна обществеността не спира да се интересува какво става и кога ще бъде отворен корабът. Събраните средства - от варненци и бургазлии, които действително са 1300 лв - са в сметката на музея, не са употребени и няма да се употребят за друго, освен за целта, за която са дарени - ремонт на фундаментите на кораба. Когато този ремонт започне...

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ, 25.03.2011
СТЕНОГРАМА
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ:
Благодаря Ви, господин Трайков.
Колеги, понеже сме използвали 16 минути за декларации на парламентарни групи, а към министъра на отбраната има един въпрос, на който да отговори, да използваме времето, което остава, според практиката, която се въведе в Четиридесетото Народно събрание, за да зададем въпроса и към министъра на отбраната.
Господин Карбов, заповядайте.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господа министри! Измина една година, откакто зададох въпрос към Вас, уважаеми господин Ангелов. Преди една година Вие поехте ангажимент и обещахте на варненската общественост да спасим кораба музей „Дръзки”. Това обещание навърши една година, без да е предприета никаква стъпка за реализирането му. С подобно празно обещание проблемът не само че не се решава, а с времето се задълбочава все повече.
Торпедоносецът е на ръба на рухването. Подетите кампании за отделяне на средства и извършване на ремонтно-укрепителни действия от страна на Министерството на отбраната, Националния военноисторически музей и община Варна не дадоха резултат. Обещаната подкрепа, както и събраните средства не отидоха по предназначение. Няма никакви сигнали, че продължаващият вече над 3 години ремонт на Военноморския музей скоро ще приключи.
Докато всички отговорни институции безмълвно наблюдават разрухата, царяща над поверените им исторически паметници, екипажът на фрегатата „Смели”, част от състава на Военноморските сили на Република България, напълно безплатно, със собствени сили и с помощта на дарители възстановява експонати от фондовете на музея. С надеждата, че скоро ще бъде укрепен постаментът на кораба музей военнослужещите работиха по корпуса и помещенията на „Дръзки” през лятото на 2010 година.
Легендарният български миноносец от Балканската война „Дръзки” е един от най-ценните експонати във Военноморския музей във Варна. Както и Вие сам заявихте, това е въпрос, към който нито един българин не може да остане безпристрастен.
Днес действително корабът „Дръзки”, най-славният български боен кораб, не може да бъде посещаван и е заплашен от разруха. Ако не бъдат предприети спешни мерки, има реална опасност да изгубим най ценния експонат на Военноморския музей - символ на гр. Варна и на българското морячество.
В тази връзка се обръщам към Вас, уважаеми господин министър, със следния въпрос: какви мерки в краткосрочен план ще предприеме министерството за извършване на укрепителни и ремонтни дейности за подобряване състоянието на кораба музей „Дръзки”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за отговор, господин министър.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Карбов, от моя отговор ще видите, че аз съм изпълнил своите ангажименти. Надявам се, че не отделяте Военноморските сили от Министерството на отбраната.
Организирах ремонтни дейности по корпуса на кораба музей, които бяха извършени през лятото на миналата година. Възстановена е целостта на корпуса, подменени са корозиралите части от външната обшивка, сменени са дървените бултици, възстановена е спасителната лодка, извършено е цялостно грундиране и пребоядисване на кораба музей. Във вътрешността на кораба са ремонтирани щурвалът, четири каюти, вътрешната обшивка на носовото помещение, електрическата инсталация - да не изреждам всичко.
От тази трибуна искам да благодаря на моряците, които доброволно се включиха в тези дейности, както сам отбелязахте, както и на фирмите, които с даренията си спомогнаха за ремонта.
Специалисти от Министерството на отбраната след обстоен оглед направиха заключение, че към момента не съществува реална опасност от по-нататъшно пропадане. Въпреки това в МО беше разработен инвестиционен проект, който беше представен през м. август миналата година на община Варна.
Там има следния проблем. На община Варна е дадено стопанисването на Морската градина. Трябва да подчертая, че корабът не е в района на Военноморския музей, а е извън него. Следователно каквито и строително-монтажни работи да се правят по фундамента, трябва да има разрешително за тях от общината. В продължение на 7 месеца община Варна отказва да издаде такова разрешително. Имаше заделени средства и миналата година, има заделени средства и тази.
Съществува един спор - от една страна, това е изключителна държавна собственост, тоест би трябвало да я стопанисва Министерството на културата; от друга страна, е дадена за разпореждане на община Варна, която имаше само намерение да задели 20 хил. лева. Досега такива средства не са заделени и няма решение.
За това какво ще направя по-нататък. В продължение на 4 месеца моят заместник-министър Цветкова и главният секретар няколко пъти бяха на срещи с кмета на Варна. За съжаление, не можахме да ги убедим. Обаче ще Ви кажа, че аз ще продължа своята настоятелност в това отношение.
Що се отнася до Военноморския музей, ремонтът на сградата е приключен с Акт № 15 и до края на м. април ще получим разрешение за ползване. За туристическия сезон ще бъде открита най-напред външната експозиция, а след това - онова, което е запазено от вътрешната експозиция. До края на годината ще бъде подновена изцяло вътрешната експозиция. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Имате думата за реплика, господин Карбов.
ДИМИТЪР КАРБОВ (Атака): Уважаеми господин министър, донякъде съм удовлетворен от отговора, който ми дадохте.
Информацията, с която разполагам, е от община Варна. Има заповед на кмета на гр. Варна, № 3077 от 29 септември 2010 г., да бъде извършен ремонт и укрепване на фундаментите на кораба. Това е възложено на Министерството на културата и Националния военноисторически музей. Съгласно тази заповед те трябва да изпълнят заповедта на кмета. Съгласно Закона за устройство на територията заповедта на кмета задължава собственика да извърши тези строително-ремонтни дейности.
Предстои курортен сезон във Варна. Корабът трябва да бъде годен за експлоатация, за да бъде отворен и да посреща гостите, туристите, които посещават Варна и които имат желание да посетят Военноморския музей. Варненската общественост има нагласа това лято Военноморският музей да бъде използван от гражданите, от туристите.
Ще бъде много грозно, ако правителството отдели наистина милиони за ремонтирането на резиденция „Евксиноград”, а Военноморският музей остане затворен заради такава малка сума, която може да бъде отделена за фундаментите, които да укрепят основата на „Дръзки” и той да не представлява опасност за гостите, които се качват на него, за минувачите около него и за самия кораб - в даден момент след атмосферното влияние може да се окаже така, че да падне от тези фундаменти.
Надявам се в най-скоро време да има положителен резултат, институциите, които са отговорни и компетентни в случая, да си стиснат ръцете и да завършим тази сага, която продължава вече толкова години. Благодаря ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Заповядайте за дуплика, господин министър.
МИНИСТЪР АНЮ АНГЕЛОВ: Аз пак повтарям молбата си към депутатите от Варна да окажат съдействие по отношение на работата на Община Варна. Лесно се дава заповед, но не можеш да възложиш нещо на две институции.
Министерство на културата стопанисва тази изключителна държавна собственост. Аз не мога да извършвам строително-монтажни работи на тази земя, тъй като тя не е в разпореждане на Министерството на отбраната.
Освен това кметът не е утвърдил инвестиционния проект, няма разрешително за тези строително-монтажни работи. Аз това ви го обясних преди малко.
Няма опасност - ние сме запушили пукнатините, в момента не може да влиза вода в основите, те са замазани.
Пак повтарям, че ще постараем за всичко това, но обществеността на Варна трябва да изпълни своя ангажимент.
Трябва да ви кажа, че в набирателната сметка има цифром и словом 1300 лв. Това е отношението на гражданите към техния кораб музей.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ПАВЕЛ ШОПОВ: Благодарим Ви, господин министър.
Колеги, с този въпрос изчерпахме днешния парламентарен контрол.
Така както повелява нашият правилник, обявявам, че следващото редовно заседание на Народното събрание ще се състои на 30 март 2011 г., от 9,00 ч.
Закривам заседанието. (Звъни.)
(Закрито в 14,17 ч.)

Съвместна публикация на
morskivestnik.com и morskimusey-bg.com
Снимки „Морски вестник”












Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >