Н О В И Н И
35 ГОДИНИ ОТ ВДИГАНЕТО НА ФЛАГА НА
ХИДРОГРАФСКИЯ КОРАБ „АДМИРАЛ БР.
ОРМАНОВ”

Хидрографският кораб „Проект 861МВ” (NATO Moma class) е построен в в корабостроителницата Stocznia Polnocna, гр. Гданск, Полша, по поръчка на българския Военноморски флот. Заложен е със заводски № 861МВ/32. Спуснат е тържествено на вода на 24.12.1975 г. Официално е предаден на България на 23.03.1976 г., когато е подписан приемателният протокол. Той е продължение на голяма серия кораби, построени по поръчка на ВМФ на СССР (9 единици „Проект 861М” в периода 1968 – 1973 г. – разузнавателни кораби). Влиза в състава на българския Военноморски флот отначало с бордови № 61, (след това – № 401), като тържественото вдигане на българския флаг става на 29.03.1976 г.
Корабът е двувинтов, двупалубен (главна и лодъчна палуба). Снабден е с два двигателя, марка 6 TD 48 „Згода-Зулцер” с обща мощност 4400 к.с. Районът му на действие е 10 000 мили при скорост 12 възла и автономност от 25 денонощия. Има два дизел-генератора с мощност съответно 250 и 60 kW. В средната му част е разположена трипалубна надстройка. Пълното му водоизместване е 1533 т. Корабът е с максимална дължина 73,34 м. и максимална широчина 11,2 м., газене – 3,9 м. При икономичен ход плава със скорост от 11,15 възла, а при пълна мощност развива 17,38 възла. Корабът има екипаж от 85 души, от които 19 са членовете на изследователските екипи.
През 1986 г. на хидрографския кораб е присвоено името „Адмирал Бранимир Орманов”. Корабът е разполага с модерна за времето си хидрографска апаратура, като в хода на експлоатацията тя е оптимизирана и подновявана периодично. Снабден е с промерен катер, океанографска лебедка, кранбалки, електрическа хидрографска лебедка „ЛЭС-23-1”, електромагнитен измервател на течения „ГМ-15”, съдови вълнограф „ГМ-16”, фотолаборатория и друга специализирана техника.
Корабът разполага с две радиолокационни станции „Дон” и с една РЛС  „Печора”. През 1994 г. едната РЛС „Дон” е заменена с РЛС „Sperry”.  Навигационното му оборудване също търпи осъвременяване. След модернизирането на ехолота, през 2000 г. на борда на кораба е монтиран и DGPS.
С течение на времето на кораба са извършвани различни преустройства. През 1982 – 1984 г. са монтирани два преносими зенитно-ракетни комплекси (ПЗРК) „Стрела 2М-МТУ-4У” за самоотбрана от въздушни нападения. През 1988 г. каюта № 118 е преоборудвана в помещение за електронно-изчислителна техника.
Благодарение на този хидрографски кораб и постъпилия през 1982 г. хидрографски катер са извършвани редовни проучвания на нашите териториални води и шелфа. Осигурява се необходимата информация не само за ВМС, но и за икономиката на страната. През септември 1998 г. хидрографският кораб „Адмирал Бранимир Орманов” осигурява 8-дневна експедиция под егидата на ЮНЕСКО, която осъществява двуетапна изследователска програма край нос Галата. В нея участват 12 специалисти и миниподводницата PC-8B от Института по океанология, 8 научни работници от 5 чужди държави и 18 души от екипажа на кораба, сред които и трима специалисти от Хидрографската служба.
След 1989 г. в различни средства за масова информация се появяват публикации, в които се настоява за промяна на името на кораба, но такъв въпрос не е обсъждан от командването на ВМС. „Адмирал Бранимир Орманов” е единственият кораб от състава на българските ВМС, който е конструиран и построен с ледови клас. Това бе причината българският политик Соломон Паси да издигне идеята този кораб да бъде ремонтиран и преустроен за транспорт на ежегодната българска експедиция до Антарктида. Идеята обаче не бе подкрепена на правителствено равнище.
На 19 юни 2008 г. след 32 г. служба в редовете на ВМС флагът на „Адмирал Бранимир Орманов” е тържествено спуснат и корабът е изведен от състава на флота. По-късно е продаден. Днес Военноморският музей във Варна съхранява флага и камбаната на кораба.

Съвместна публикация на
„Морски вестник” & Военноморски музей – Варна
Снимки „Морски вестник”
Хидрографският кораб „Адмирал Бранимир Орманов” при отбелязването на 30-та годишнина от издигането на българския военноморски флаг, м. март 2006 г.
Хидрографският кораб „Адмирал Бранимир Орманов”, поглед към носа.
Хидрографският кораб „Адмирал Бранимир Орманов”, поглед към кърмовата част.
Поглед към лодъчната палуба.
Заводската табела на хидрографския кораб „Адмирал Бранимир Орманов”.
Поглед към мостика.
Тържествено спускане на флага, 19 юни 2008 г.
Корабната камбана през 2006 г.
Подготвената за предаването на Военноморския музей корабна камбана, 19 юни 2008 г.
Командирът на дивизиона кораби със спомагателно назначение във Военноморска база Варна капитан І ранг Георги Георгиев предава на директора на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева флага на хидрографския кораб „Адмирал Бранимир Орманов”, 19 юни 2008 г.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >