Н О В И Н И
НОВА КНИГА
В самия край на 2010 г. излезе от печат мемоарната книга на колегата Владимир Павлов „Конфликтен човек. Спомени”, Варна, 2010 г. (ИК „Морски свят”). Както подсказва втората част на заглавието, книгата представлява обемен автобиографичен разказ, но тъй като 35 години авторът работи във Военноморския музей като уредник и научен сътрудник, тя предлага и много впечатления за най-динамичния период от развитието на музея – 1958 – 1993 г.
Изданието е богато на факти, подкрепени с много снимки. Авторът намира, че дава обективна картина на своята епоха, а читателите могат да открият позабравени или неизвестни събития от „кухнята” на ежедневието и постиженията на музея с интересни подробности, така, както са видяни и пресъздадени от автора.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >