„ВМС НА БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ В
ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ ДВЕТЕ СТРАНИ
(1878 - 2010 Г.)”

В края на 2011 г. българската морска историография се обогати с още едно заглавие. Издателска къща „Морски свят” - Варна отпечата книгата „Военноморските сили на България и Франция в отношенията между двете страни (1878 - 2010 г.)”. Изданието е дело на българо-френски авторски екип в състав: д-р Мариана Кръстева - директор на Военноморски музей - Варна, капитан ІІ ранг о. р. д-р Атанас Панайотов, капитан ІІІ ранг о. р. д-р Александър Шелдон-Дюпле и вицеадмирал о. р. Франсоа Лафарг. То става възможно благодарение на любезното съдействие, оказано от френската компания DCNS. Принос има и Ивелина Владева както за идеята за стартирането на този проект, така и за проявената настойчивост при неговата успешна реализация.
В книгата се проследяват българо-френските военноморски отношения, възникнали в края на по-миналия век, когато в България действа френската военноморска мисия от 1896 до 1908 г. По това време командващ на Българския военен флот е капитан І ранг Пол Пишон. Мисията има основополагаща роля за създаването на Черноморския флот на Третата българска държава, за модернизирането на корабния състав и организацията на флота, за обучението на български морски кадри във Франция. От създаването на българския военен флот през 1879 г. до днес с различна интензивност и прояви между двете страни се демонстрира взаимен интерес, моменти на тясно сътрудничество, както и моменти на отдалечаване и враждебност.
Изданието е илюстровано със снимки и факсимилета на документи от Военноморския музей - Варна, личните фондове на вицеадмирал Франсоа Лафарг и о. р. капитан II ранг Ат. Панайотов, фонда на Френския военен архив, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” и Държавния военноисторически архив - Велико Търново.
На 14 декември 2011 г. книгата бе представена от д-р Соня Пенкова - директор на Националния военноисторически музей - София. Като гост и един от първите читатели на книгата, своите впечатления сподели вицеадмирал Пламен Манушев, заместник началник на отбраната на страната. Специално за случая в София успя да дойде и капитан ІІІ ранг о. р. д-р Александър Шелдон-Дюпле.
На 13 януари 2012 г. изданието беше представено и във Варна пред военноморското командване по време на отбелязването на 113 години от формирането на Щаба на ВМС.
Книгата „Военноморските сили на България и Франция в отношенията между двете страни (1878 - 2010 г.)”
Д-р Соня Пенкова представя книгата в залата на НВИМ.
Капитан ІІ ранг о. р. д-р Атанас Панайотов взе думата като автор и като издател на книгата.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >
Д-р Мариана Кръстева отговаря на първите въпроси от аудиторията.