ПОКАНА ЗА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МОРСКАТА ИСТОРИЯ В И ИЗВЪН БЪЛГАРСКИТЕ МУЗЕИ”
Посвещава се на 130-та годишнина на Военноморския музей и 90-та годишнина от откриването на първата му експозиция във Варна

НАПРАВЛЕНИЯ:
1. Морската история на България в музеи, сбирки и находки.
Социализация на културноисторическото наследство в морската и  военноморската история - проблеми и перспективи.
Морско-историческото богатство и потенциалът на музеи, архиви, библиотеки, галерии:
- ефектът на реализираните експозиции;
- потенциалът на частните сбирки;
- документални и фото-документални колекции;
- паметни места и находки - известни и неизследвани;
- историческият заряд на художествената маринистика.
2. Морската история на България - прозаични хроники и романтична летопис
- Военноморските сили и отбраната на българските брегове във военните конфликти ХІХ - ХХ в.
- Политически и културологични измерения на българската морска идея - събития, личности, постижения.
Конференцията ще се проведе на 10 и 11 октомври 2013 г. в Концертната зала на Военноморския клуб с адрес: Варна, бул. „Вл. Варненчик” № 2
Докладите и съобщенията да бъдат представени пред аудиторията в рамките на 15 минути.
Изложенията в пълния си вариант ще бъдат включени в изданието на НВИМ „Електронен вестник за музеология и военна история”, което е регистрирано по изискванията за научни публикации.
Моля да изпращате заявките си за участие, придружени с резюме до 700 знака, до 20 август 2013 г.

Адрес:
Варна, бул. Приморски, № 2
E-mail: mus_maritime@abv.bg
Телефони: 052/73 15 23

Лица за контакти:
Силвия Ламбова - старши експерт за връзки с обществеността;
Тодорка Стоянова - старши експерт.

Разходите за командировка са за сметка на участниците.
Потвърждение за приетата заявка ще получите до 10 септември, придружено от програмата на конференцията и изискванията за оформянето на материалите.

Образец на заявка за участие в конференцията можете да намерите тук.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >