СДРУЖЕНИЕ „ЗА ЧИСТИ И БЕЗОПАСНИ
ФАРВАТЕРИ” ОБНОВИ МИНОЧИСТАЧА ВЪВ
ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

На 27 юли т.г. в изпълнение на годишния план за дейността на Сдружение „За чисти и безопасни фарватери” членове на сдружението проведоха трудов ден в района на Военноморския музей във Варна. Участниците в начинанието съсредоточиха усилията си за подобряване на външния вид на  изложения в парка на музея миночистачен катер проект „Пампулов” (миночистачите носят името на своя конструктор капитан ІІ ранг Протаси Пампулов).
13 миночистача от този проект са построени във Флотския арсенал във Варна от 1941 до 1945 г. Катерите участват активно във всички операции по прочистването на фарветарите от мини край българското и румънското черноморско крайбрежие до началото на 50-те години на миналия век.
Към края на деня музейният експонат придоби по-лицеприятен вид за радост на варненци и гостите на морската ни столица.
Управителния съвет на Сдружение „За чисти и безопасни фарватери” изказва благодарности на спонсора на начинанието - фирма „Варна МЕГИ ТАЙМ” на г-жа Илзе Атанасова, осигурила необходимите материали.
Изказваме благодарности и на персонала на Ремонтната работилница на  Пункта за базиране Варна за предварително извършените козметични корпусни работи.

Председател на Сдружение „За чисти и безопасни фарватери”
о.з. капитан І ранг Веселин РУСИНОВ

Миночистачният катер проект „Пампулов” е обновен, а участниците в акцията застават със самочувствие пред обектива.
Баща и син (о.з. капитан І ранг Христо Б. Димитров и мичман Николай Хр. Димитров) - по време на финалната част от обновлението.
Миночистачният катер проект „Пампулов” е обновен, а участниците в акцията застават със самочувствие пред обектива.
Капитан ІІ ранг Георги Николов (в ляво) и капитан ІІІ ранг Златко Янчев по време на начинанието.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >