ПАРАХОДСТВО БМФ АД НАПРАВИ
ПОРЕДНОТО СИ ДАРЕНИЕ НА
ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

По повод Международния ден на моряка - 25 юни, Параходство „Български морски флот” АД направи поредното си дарение за Военноморския музей във Варна. То се състои от нови образци щурманско оборудване, използвано в корабите на компанията през последните 25 години. Дарението включва: секстан, звезден глобус, барометър, барограф, планшет за отчитане скоростта и силата на вятъра, термометър-влагомер и психрометър. Директорът на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева изпрати благодарствено писмо до изпълнителните директори на Параходството Емил Колев и Александър Калчев, в което ги уверява, че постъпилите образци от щурманско оборудване ще бъдат регистрирани като движими културни ценности.

Източник: http://www.navbul.com/bg/news/

Съвместна публикация на morskivestnik.com и morskimusey-bg.com
Корабен термометър - влагомер, производство на германската компания „Ханзеатик”, е част от дарението. Снимка: http://www.navbul.com/
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >