ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”
Вчера във Военноморския музей - Варна, се състоя общо годишно събрание на Сдружение „Национален морски музей”. Председателят на Управителния съвет инж. Николай Парашкевов направи отчет за дейността на Сдружението за периода от 1 април 2013 г. до 1 ноември 2014 г. Бе направен и счетоводен отчет за същия период. След направените обсъждания, общото събрание прие отчетите и гласува план-програма за дейността през 2014 - 2015 г. Бе взето решение за освобождаване на заместник-председателя на УС Невяна Димитрова по здравословни причини.
Инж. Николай Парашкевов изказа благодарност на Невяна Димитрова за досегашната й дейност и служба на морското музейно дело у нас в продължение на 40 години. От своя страна Невяна Димитрова също благодари за съвместната работа с членовете на Сдружението. Тя остава член на „Национален морски музей”.

Съвместна публикация на morskivestnik.com и morskimusey-bg.com
Председателят на УС на Сдржение „Национален морски музей” инж. Николай Парашкевов и досегашният заместник-председател Невяна Димитрова по време на общото годишно събрание. Снимка МОРСКИ ВЕСТНИК
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >