ИЗЛЕЗЕ ОТ ПЕЧАТ ТОМ ІХ НА ГОДИШНИКА НА
ВОЕННОМОРСКИЯ МУЗЕЙ

Том ІХ на Годишника на Военноморския музей - Варна, е вече факт. Всеки, който проявява интерес към него, може да си го закупи от павилиона на входа на музея. Том ІХ е подготвен за печат и издаден от Националния военноисторически музей - София. В увода към изданието директорът на Военноморския музей д-р Мариана Кръстева пише следното:

Морската история в и извън българските музеи

Посвещава се на 130-та годишнина на Военноморския музей и 90-та годишнина от откриването на първата му експозиция във Варна

Научната конференция, на която бяха представени включените в настоящия сборник доклади, се състоя на 10 и 11 октомври 2013 г., в навечерието на датата 12 октомври, с която свързваме първото впрягане на средствата на музейното дело за съхраняването на морското минало на България.
Юбилейната годишнина на Военноморския музей стана повод да предложим на нашите съвременници създаването на един по-широк и пълнокръвен образ на морска България.
Това предопредели и избора на тема на научната конференция „Морската история в и извън българските музеи”. Убедени сме, че морската история (както и общата история), се изследва по-пълноценно и се интерпретира по-професионално, когато се надникне в цялото изобилие от извори. Затова се радваме, че успяхме да обединим усилията на професинални историци, археолози, архивисти, библиотечни работници, свободни изследователи.
Своите изложения авторите представиха в рамките на двете направления:
1. Морската история на България в музеи, сбирки и находки. (Социализация на културно-историческото наследство в морската и военноморската история - проблеми и перспективи. Морскоисторическото богатство и потенциалът на музеи, архиви, библиотеки, галерии).
2. Морската история на България - прозаични хроники и романтична летопис (Военноморските сили и отбраната на българските брегове във военните конфликти ХІХ - ХХ в. Политически и културологични измерения на българската морска идея - събития, личности, постижения).
Част от общата идея на конференцията стана откриването на вплетената в програмата й изложба „Многото пътеки към морската история”. Тя представи най-новите постъпления от исторически ценности за фонда на музея и показа пътя на един експонат от неговия собственик до музейните зали.
По време на конференцията бе представен и току-що излезлият от печат, VIII том на Годишник на Военноморския музей, екземпляр от който получиха всички участници.
Желанието ни беше да предложим многопланов поглед върху историческия образ на България като морска страна. Свидетелствата за миналото ни битие като морски народ далеч не са само в експозициите и фондовете на Военноморския музей. Погледът към историческите следи на морска България, който съдържанието на този сборник ни предлага, стана възможен благодарение на всички участници в конференцията - представители на различните поколения активни изследователи в тази област, които показаха научна пристрастност и колегиална добронамереност.
Потвърди се очакването, че свидетелствата за миналото ни битие като морски народ далеч не са само в експозициите и фондовете на един музей, един архив или научен институт и това ни позволи да предложим още един многопланов поглед върху историческия образ на България като морска страна.

Д-р Мариана КРЪСТЕВА,
директор на Военноморския музей
Първата корица на том ІХ на Годишника на Военноморския музей.
Съдържанието на том ІХ на Годишника на Военноморския музей.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >