ЧЕСТИТ 100 ГОДИШЕН ЮБИЛЕЙ, КАПИТАН
ВЪЛЧАНОВ!


Членовете на сдружение „Национален морски музей” отправят своите искрени поздравления към капитан далечно плаване Васил Вълчанов.

Всички ние засвидетелстваме пред к.д.п. Васил Вълчанов нашето уважение за дългогодишната активна и ползотворна работа за просперитета на Морска България!
През десетките години на капитанския мостик и в ръководството на морски предприятия, той дава неоценим принос за българското търговско корабоплаване, за външнотърговските връзки на България по море. 
К.д.п. В. Вълчанов създаде и свое писмовно наследство. Това са книгите „Бурни времена. Секретните доставки на оръжие”, издадена на български, френски и арабски език и „Корабоплаване, което носеше милиони, разгромено от Тодор Живков” (С., 2015 г.) В тези книги той сподели своите премеждия сред морската стихия, принципите си в професионалния живот, житейските изпитания на брега. Те могат да бъдат и уроци по чест и достойнство не само на посветилите се на моряшката професия!
Пожелаваме му здраве и нови срещи с читателите!
К.д.п. Васил Вълчанов, снимката е направена през 70-те години на ХХ век.
Васил Вълчанов като помощник-капитан от Българското търговско параходно дружество. Снимката е от фонда на Военноморския музей.
Книгата на кап. Вълчанов „Бурни времена. Секретните доставки на оръжие”, част І.
Кап. Вълчанов показва модел на кораба „Бреза”, с който осъществява доставка на оръжие за Фронта за национално освобождение на Алжир.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >
Книгата на кап. Вълчанов „Бурни времена. Секретните доставки на оръжие”, част І, преведена на френски език.
Най-новата книга на кап. Вълчанов „Корабоплаване, което носеше милиони, разгромено от Тодор Живков”.