БЪЛГАРИЯ И ВОЙНАТА НА МОРЕ (ОТБРАНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ БРЕГОВЕ В ПЪРВАТА СВЕТОВНА
ВОЙНА)

Това е темата на националната научна конференция, която Военноморският музей във Варна организира на 1 и 2 ноември т.г. Проявата е посветена на 100 годишнината от войната. Съорганизатори са:
Институтът за исторически изследвания - БАН, Издателската къща „Морски свят - Морски вестник” - Варна, Националната гимназия за хуманитарни науки и изкуства „К. Преславски” - Варна, Македонският научен институт.
На форума ще бъдат представени научни изследвания в следните направления:
1. Черноморският регион в политиката на Великите сили.
2. Състояние и развитие на военния флот. Военни действия.
3. Обществото и войната (пропаганда, изкуство, морално-психологически аспекти, памет).
4. Следвоенната равносметка. Състояние и перспективи пред морска България.
Заявки за участие с доклад изпращайте на адрес:
Военноморски музей, бул. „Приморски” № 2, 9000, Варна;
или по електронен път на адрес: mus_maritime@abv.bg
Срокът за подаване на заявките е 15 май 2016 г.
Разходите за участие в конференцията са за сметка на участниците.
Изнесените доклади ще бъдат публикувани в сборник.
До 30 юли чрез e-mail ще получите потвърждение за включването на доклада Ви в програмата.

Съвместна публикация на http://morskivestnik.com и на http://morskimusey-bg.com
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >