РЕКВИЕМ ЗА КАПИТАН-ЛЕЙТЕНАНТ КИРИЛ
МИНКОВ И ЗАГИНАЛИТЕ С НЕГО МОРЯЦИ

На 26 септември т.г. Военноморските сили ще отбележат 100-годишнината от подвига на капитан-лейтенант Кирил Минков и загиналите с него още осем моряци - миньори от Черноморския ни флот (22 септември 2016 г. С военни почести ще бъде отбелязана 100-год. от гибелта на капитан-лейтенант К. Минков). Във фонда на Военноморския музей се съхранява стихотворение, написано по този повод през октомври 1916 г. от моряка Андрей Василев Георгиев, служил във флотско формирование в местността „Св. Костантин”. Стихотворението е предадено от автора му, тогава живущ в Каспичан, на 26 април 1958 г. във Военноморския музей. Приемащият служител - Владимир Павлов, е вписал в дневника, че преписът на стихотворението е направен от самия автор, който е посочил, че то е отпечатано във вестник „Варненски новини”, но не е конкретизирал броя и датата на поместването. Преписът е запазил изцяло съществуващия по това време правопис и стил на писане на подобни творби.

РЕКВИЕМ

Лейтенанту Минкову и загиналите с него моряци

Трудът упорен с дългът си вий сляхте
Пътят минахте с подвизи безчет.
- За родни край ни миг един не спряхте
Пред пречките с опасности без смет.

Безкористни със свещен плам в очите
Изтребвахте живителни подмол,
Но гибелта, залегнала във вълните
Ви издебна - преломи свети ствол.

Възродени - жестока бе смъртта ви
- На късчета литнахте Вий възбог!
Но родът ни ще знай да ви възхвали,
В глъбините ще търси ваши слог.

Ще се вслушва в кипежът що беснее,
В могъщи вой в лазурен утрин час
От шепотът ще в песни възпее
Делата ви - разнася ще ги със сласт.

Октомври 1916 г.
„Св. Константин”

А. ВАСИЛЕВ (Андрей Василев Георгиев)
(Печатано във „Варненски новини”)

Публикацията подготвиха:
Атанас ПАНАЙОТОВ („Морски вестник”) и
Жени ХАРАЛАМБИЕВА (Военноморски музей)

Съвместна публикация на
http://morskivestnik.com/
и на http://morskimusey-bg.com/
Факсимиле от съхранявания във фонда на Военноморския музей ръкопис на стихотворението „Реквием”, написано в памет на загиналите под командването на капитан-лейтенант Кирил Минков моряци. Публикува се за първи път.
Капитан-лейтенант Кирил Минков (седналият в средата, с мустачките) заедно с български и германски военни моряци в участък от Минното хранилище на Черноморския флот - Варна, 1916 г. Застанали са около немска галваноударна мина. Снимката е дарена на Военноморския музей от Рахнева, балдъза на капитан ІІ ранг Александър Манолов, на 3.04.1959 г. Публикува се за първи път.
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Новини
< вход :: enter >