ВММ-Варна :: Новини
< вход :: enter >
СДРУЖЕНИЕТО “НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ” БИЕ ТРЕВОГА

На годишното общо събрание на сдружението “Национален морски музей”, състояло се на 7 октомври т.г., бе взето решение да се изпрати отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов, с копия до винистъра на отбраната Аню Ангелов, министъра на културата Вежди Рашидов, председателя на комисията по култура в народното събрание Даниела Петрова и до кмета на Варна Кирил Йорданов. Съдържанието на отвореното писмо е следното:


ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ


Копие:
МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА
Г-Н АНЮ АНГЕЛОВ

МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА
Г-Н ВЕЖДИ РАШИДОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО КУЛТУРА В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Г-ЖА ДАНИЕЛА ПЕТРОВА

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА
Г-Н КИРИЛ ЙОРДАНОВ

Уважаеми господин министър-председател,

С недоумение и възмущение научихме за решението да бъде изменено Постановление на Министерския съвет 54  от 1 април  2010 г., с което изменение да се отмени правото на Военноморския музей да ползва терен в м. „Салтанат“ (Приморски парк), Варна и този имот да бъде предоставен на община Варна като общинска собственост. Имотът, описан в Акт за публична държавна собственост № 0683/07.11.2003 г., се стопанисва от Военноморския музей, филиал на Националния военноисторически музей и е предвиден за изграждане в бъдеще на модерен музеен комплекс.
Нашето сдружение, което съществува от 1991 г., има зад гърба си десетгодишна поддръжка на една от най-добрите музейни експозиции в града; вложили сме сили и средства в облагородяване на този район и продължаваме да ратуваме за съвременен морски и военноморски музей, който е богатство не само за град Варна, но и за страната ни.
Това решение, с което се отговаря на отдавнашно искане на ръководствата на местните органи за управление, не е мотивирано с действителни обществени нужди, по-значими от това, за което е определен имотът.
С това решение единственият български морски музей се лишава не само от експозиционна площ, която му е изключително необходима, но и от базата за фондовете си и се унищожават всякакви перспективи пред него.
Това решение не е съобразено с настоящото състояние и нуждите на Военноморския музей. Лишаването му от фодохранилища, които са само част от полезните активи на въпросния терен за музея, означава оставяне на десетки хиляди експонати не без добро музейно фондохранилище, а без никакво място за тяхното съхранение и опазване.
Това не само е форма на безхаберие спрямо специфичните културни паметници от фонда на музея, но и отнема възможността да бъдат спазвани изискванията на Закона за културното наследство от страна на музейните работници.
Не на последно място такова решение показва липса на заинтересованост към града като морска столица и като основна дестинация на културния туризъм. Не се отчитат и тесните връзки на поколенията, свързани с морските професии чрез своите бащи и деди, българи, уважаващи традициите, на които вече второ столетие са носители както военните моряци, така и тружениците от всички сектори на морското стопанство.
Настояваме намеренията за отнемане на предоставения за ползване от Военноморския музей район да бъдат преосмислени и спрени.
Ако има обективно основание имотът да бъде предаден за разпореждане на местната общинска власт, то нека преди прехвърлянето на собствеността и изгонването на Военноморския музей да бъде осигурено алтернативно решение като сгради и площ за неговото пълноценно съществуване.


В сдружението „Национален морски музей” членуват:

Параходство „Български морски флот”  АД
Корабоимпекс АД
Пристанище Варна ЕАД
“Бон марин” АД
”Алианц България Холдинг”
„Булярд” корабостроителна  индустрия
„Дета маритайм” ЕООД
„Български корабен регистър” ЕАД
„Пилотска станция” ЕООД
Военноморски музей - Варна
„Космос шипинг“ АД - Варна
Българска морска камара
Институт по хидро и аеродинамика - БАН
„Варна шипинг енд трейдинг” АД
Морска администрация, регионална дирекция Варна
“Ахилеос Маритайм ентърпрайз” ООД
Строителен и технически флот - АД
“Тремол” ООД
Адмирал Христо Контров,
Атанас Г. Панайотов

Председател на Сдружение „Национален морски музей”:
(Инж. Николай ПАРАШКЕВОВ)