ВММ-Варна :: Новини
< вход :: enter >
„ЕДНО ДОБРЕ ПОДДЪРЖАНО ОРЪДИЕ ИМА СТОЙНОСТТА НА
ДВЕ”

Този надпис (на френски език) се намира върху един от експонатите от външната експозиция на Военноморския музей. За него се сетихме след обновлението на този експонат – 155 милиметрово Д-38 брегово френско оръдие „Филу Пюту”. Оръдието възвърна предишния си вид благодарение на доброволния труд, положен от военните моряци от Свързочното поделение на ВМС с командир капитан І ранг Васил Кръстев.
Всъщност, този надпис французите (може би дори не са предполагали това), без да искат, са го адресирали и до всички нас, на които не ни е безразлично състоянието на експонатите на Военноморския музей. И наистина - един добре поддържан експонат въздейства емоционално на посетителите много повече и много по-силно, отколкото друг, който е в неугледен външен вид.
А 155 милиметрово Д-38 брегово френско оръдие „Филу Пюту” е с голяма историческа стойност. То е едното, от общо дванадесетте еднакви оръдия (две шесторъдейни брегови батареи), с които се поставя началото на бреговата артилерия на българския Беломорски флот. Батареите са разположени в района на Кавала. Те стават българска собственост след закупуването им от германците на 13 май 1941 г. А германците си ги вземат от французите безплатно, макар и изразът да не е съвсем точен, като ги пленяват на отбранителната линия „Мажино”. Общо на въоръжение в българския Беломорски флот по време на Втората световна война са четири шесторъдейни батареи от този тип. След като България губи излаза си на Бяло море, оръдията са прегрупирани на Черноморското ни крайбрежие в шест четириоръдейни батареи, които се дислоцират както следва:
- За Варненския район – 3 четириоръдейни батареи на огневи позиции на нос Каваклар, над село (дн. квартал на Варна) Галата и една в казармен район като военновременна с готовност за развръщане до с. Момчил, западно от гр. Балчик;
- За Бургаския район – 3 батареи на позиции над гр. Созопол в м. „Кошарите”, на нос Св. Стефан и на нос Кротирия. Последните две са като военновременни – без личен и команден състав (само с охрана).
И през тази седмица обновлението на експонатите от външната експозиция на Военноморския музей продължава с участието на военни моряци от други флотски поделения.
МВ
Снимки Любомир Лалев

Повече информация за българската брегова артилерия можете да намерите в книгата на полковника от резерва Петко Велев „Морската артилерия на България 1879 – 1970 г.”, Варна, 2000 г.