ВММ-Варна :: Новини
< вход :: enter >
ВМС СЕ ВКЛЮЧИХА В ОБНОВЛЕНИЕТО НА
КОРАБА-МУЗЕЙ „ДРЪЗКИ”

Осъществявайки военно-патриотичната си дейност, Военноморските сили съдействат за опазване на военноисторическото ни наследство. Военнослужещи от поделенията на Варненския гарнизон ежегодно се включват в мероприятията по освежаване и поддържане на кораба-музей „Дръзки” и на парковата експозиция.
Във връзка с необходимостта от спешно обновяване и възстановяване на част от парковата експозиция на Военноморския музей и особено на кораба-музей „Дръзки”, в началото на месец май тази година ръководството на Военноморските сили изпрати писма до водещи фирми от Варненския регион с молба за подпомагане с материални средства на ремонтните и възстановителните работи. Личният състав на Военноморските сили се ангажира с безвъзмезден труд за ангажиране на дейностите по освежаване и поддържане на експонатите от парковата експозиция.
Ръководството на Военноморските сили благодари на фирмите:
„Планекс” ООД
„Булярд – Корабостроителна индустрия” ЕАД
Корабостроителен и кораборемонтен завод „МТG - Делфин 1” АД
Кораборемонтен завод „Одесос” АД
„ТЕРЕМ – КРЗ Флотски арсенал – Варна” ЕООД,
които се отзоваха своевременно на молбата и ни подкрепиха в това високо патриотично дело.
Началникът на ВМС контраадмирал Пламен Манушев със своя заповед разпредели експонатите от парковата експозиция на музея между поделенията от Военноморските сили. От 21 юни 2010 г. военнослужещи от поделенията на ВМС започнаха работа по експонатите за тяхното освежаване и възстановяване, която продължава и към момента. Основната дейност се осъществява от личния състав на Военноморска база Варна и основните брегови поделения на ВМС от Варненския гарнизон. Торпедоносецът „Дръзки” се възстановява от екипажа на фрегата „Смели”.
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА НА ВМС
Военни моряци по време на ремонтни дейности в кърмовата част на кораба-музей „Дръзки”.
Снимка Мариана Кръстева, Военноморски музей
Момент от почистването на гребния винт на кораба-музей „Дръзки”.
Снимка Мариана Кръстева, Военноморски музей
Възстановяване на външния вид на 533-мм торпеден апарат на стражеви кораб проект 50, изложен в парковата експозиция. Снимка Мария Мишева, Военноморски музей
След обновлението на вертолета Ка-25Ц дойде ред да бъде освежен и бордовият му номер.
Снимка Мария Мишева, Военноморски музей
Скоро „едрата шарка” от изчуканата стара боя ще изчезне и това брегово оръдие отново ще възвърне предишния си външен вид.
Снимка Любомир Лалев, Военноморски музей