МОРСКА КНИЖАРНИЦА
Във Военноморския музей може да закупите следните издания:

1. Страници от историята на Българското корабостроене, Варна, 1998, автор Т. Иванов,
Изд. Колор Принт. Цена: 6.00 лв.   

2. Българската морска идея (1919- 1939). Ролята на печата за развитието на българския флот между двете световни войни, Варна, 2003, автор: Ат. Панайотов,
ИК Морски свят. Цена: 5.00 лв.

3. Пристанище Варна 1347-1906, Варна, 2006, автор/съставител Б. Дряновски, ИК Морски свят. Цена: 10.00 лв.

4. Контраадмирал Иван Вариклечков (1891-1974) и неговото време, Варна, 2011, автори: М. Кръстева, Ат. Панайотов, Г. Антонов, ИК Морски свят. Цена: 12.00 лв.

5. Морето в международните отношения и външната политика на България 1944-1949, Варна, 2005, автор М. Кръстева, ИК Морски свят. Цена: 7.00 лв.
6. Морското търговско корабоплаване на България, Сборник т. І, Варна, 2007, съст. Б. Дряновски Морски свят. Цена: 9.00 лв.  

7. Музейната мрежа в България последните двадесет години 1989-2012, София, 2012, автор С. Пенкова, издател НВИМ. Цена: 9.00 лв.

8. По следите на литературната памет, София, 2013, автор Ст. Кръстева НВИМ. Цена: 6.00 лв.

9. Военна фотография балкански войни 1912 - 1913, І част, ІІ част, ІІІ част София, 2012, автор/съставител Д. Цанкова-Ганчева, Изд. НВИМ. Цена - по 9.00 лв всяка част.

10. Годишник на Военноморския музей - Варна, І, 2001, Варна, 2001, ИК Морски свят. Цена: 5.00 лв.

11. Годишник на Военноморския музей - Варна, ІІ, 2002, Варна, 2002, Зограф. Цена: 5.00 лв.

12. Годишник на Военноморския музей - Варна, ІІІ, 2003, Варна, 2003, Зограф. Цена: 5.00 лв.

13. Годишник на Военноморския музей - Варна, ІV- V, 2004, Варна, 2005, Зограф. Цена: 5.00 лв.

14. Годишник на Военноморския музей - Варна, VІ, 2008, Варна, 2008, ИК Морски свят. Цена: 6.00 лв.

15. Годишник на Военноморския музей - Варна, VІІ, 2009, Варна, 2009, ИК Морски свят. Цена: 6.00 лв.

16. Годишник на Военноморския музей - Варна, VІІІ, 2013, Варна, 2013, ИК Морски свят. Цена: 8.00 лв.

17. Годишник на Военноморския музей - Варна, ІХ, 2014, София, 2014, Национален военноисторически музей. Цена: 6.00 лв.

18. Военноморски музей (брошура - пътеводител в музейната експозиция). Цена: 1.00 лв.

19. Потъналите кораби по българското крайбрежие. 77 кораба, тайни и загадки. Книга с карта. София, 2014, автор/съставител Вл. Живков. Цена: 15.00 лв

< вход :: enter >
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Вашите публикации