МИСИЯ
Сдружение „Национален морски музей” - Варна, е неправителствена организация, чиято цел е създаване на eдинен морски музей със статут на културно и научно учреждение от национален мащаб на базата на Военноморски музей - Варна, и чрез дарения от учредителите и членовете на Сдружението и други радетели на морската идея от цялата страна.
Съдейства на единствения до момента морски музей в България - Военноморския музей във Варна, в неговата разностранна дейност по обогатяване на фонда, изграждане на експозиции, исторически проучвания, издателска работа. Поддържа контакти с морските фирми, обществени организации и частни лица с цел издирване и съхраняване на веществени и документални свидетелства на морската ни история.

     
КОНТАКТИ

гр. Варна, 9000, бул. „Осми приморски полк” № 128
тел.: 052/ 301 453; 052/301 396;
факс: 052/ 301 838
sdrmmvarna@abv.bg

председател на УС: инж. Николай Парашкевов
зам. председател на УС: Невяна Димитрова
приемно време: 9.00 - 12.00 ч. от понеделник до петък
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: Мисия и контакти

< вход :: enter >