Официалните лица при откриването на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна. 8 август 1993 г. Отляво надясно: заместник председателят на Постоянния инициативен комитет за създаване на Морски музей и монумент на морския труженик Борислав Цветков, ръководителят на авторския колектив за създаването на експозицията капитан І ранг доцент инженер Георги Антонов, началникът на Главния щаб на Военноморските сили на Република България вицеадмирал Венцеслав Велков и тогавашният директор на Военноморския музей д-р Вълкан Вълканов
Вицеадмирал Венцеслав Велков - началник на Главния щаб на Военноморските сили на Република България прерязва лентата
Отец Любомир Попов освещава експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна, 8 август 1993 г.
ИСТОРИЯ И ПОСТИЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЕ
„НАЦИОНАЛЕН МОРСКИ МУЗЕЙ”

Началото на сдружението може да се търси още в 1974 г., когато с финансовата подкрепа на морски стопански организации към Военноморския музей (ВММ) е създадена „работна група” за проучване и събиране на материали за миналото на морското стопанство на България: корабоплаване, корабостроене, кораборемонт, пристанищна дейност, риболов и др. С това се продължава заложената още при откриването на музейната експозиция във Варна през 1923 г. идея - съхраняване и представяне на Морска България в нейната цялост. За изграждане на eдинен морски музей, който да представя успоредно морската и военноморската история на страната ни, през 80-те години на ХХ век Параходство БМФ подарява на ВММ 5 000-тонния м/к „Велико Търново”. Разработени са проекти за неговото преустройство и превръщането му в морски музей. Реализацията на начинанието е осуетена от промените след 1989 г.
През 1990 г. узрява идеята за създаване на сдружение на морските стопански организации от гр. Варна, което да продължи работата за създаване на единен морски музей. С организацията му се заема директорът на ВММ капитан І ранг о.р. доц. д-р Георги Антонов.
Сдружението „Национален морски музей” - Варна е създадено с учредителен договор на 17 морски предприятия и организации на 17.09.1991 г. и е регистрирано във Варненски окръжен съд на 03.12.1991 г.

Негови учредители са:
1. ДФ Параходство „Български морски флот” - Варна
2. Общински народен съвет - Варна
3. Военноморски сили
4. ДФ „Варненска корабостроителница”
5. ДФ „Пристанище Варна”
6. АД „Корабоимпекс” - Варна
7. ВТО „Трансимпекс” - Варна
8. ДФ ”Строителен и технически флот”
9. Български морски съюз - Варна
10. Военноморски музей - Варна
11. Постоянен инициативен комитет
12. Институт по хидро и аеродинамика - Варна
13. ДФ КРЗ „Одесос” -  Варна
14. Морска научна асоциация - Варна
15. Черноморска технологична групировка - Варна
16. Институт по воден транспорт - Варна
17. Генерална дирекция на ДОО „Фонд 13 века България” - София

Първият председател на Управителния съвет е капитан далечно плаване Атанас Йонков, зам. председател е доц. д-р Георги Антонов, а членове са Петър Кехайов, контраадмирал Христо Контров и Димитър Мавров.
От 1995 г. за председател на Управителния съвет е избран инж. Николай Прашкевов, а от 2001 г. зам. председател е Невяна Димитрова. Членове на УС към 2010 г. са адмирал от резерва Христо Контров, Недялко Панев, Георги Бонин, контраадмирал Симеон Цеков и д-р Мариана Кръстева.
През август 1993 г. е открита експозиция „Морското стопанство на България” (тогава наречена „Граждански морски дейности”). Тя се изпълнява на базата на тясно сътрудничество с Военноморския музей и с експонати от неговия фонд. Разположена е  в сграда на ВВМУ ”Н. Й. Вапцаров” на ул. „Н. Й. Вапцаров” № 10. Чрез своите членове сдружението поддържа и популяризира експозицията, като чрез нея се представят българското корабоплаване, корабостроене, пристанищна дейност, морски спортове и маринистика.
Авторският колектив, изготвил експозиционния план, е оглавен от доцент Георги Антонов и включва н.с. Владимир Павлов, Невяна Димитрова, Божидара Димитрова. Най-активни дарители са Параходство БМФ, Пристанище Варна, КРЗ „Одесос”, Корабоимпекс, Варненска корабостроителница, Фирма „Бон марин”, СТФ, „ИКХ” и др. Благодарение на общите усилия на морската общественост на Варна многогодишната идея за създаване на Музей на морското стопанство на България е осъществена. В продължение на 10 години експозицията посреща хиляди посетители и по мнение на музейни специалисти е една от най-интересните в гр. Варна.
През 2003 г. сградата е приватизирана и експозицията е закрита, въпреки протестите на създателите на експозицията и на членовете на сдружението.
За възстановяване на експозицията с финансова, помощ получена по програма „Фар” е извършен основен ремонт на една от сградите в Приморски парк (район „Почивка”), предоставен на ВММ от Министерството на отбраната. Тези намерения са възпрепятствани от недостига на средства за изграждане на нова експозиция в ремонтираната сграда. Понастоящем това е спомагателна сграда на Военноморския музей.
Благодарение на сътрудничеството между сдружението и ВММ и след закриването на експозицията, във фонда на музея постъпват десетки експонати - корабно оборудване, спасителна екипировка, корабни флагове и други попълнения към свидетелствата за историята на българското корабоплаване от ХХ век.
Сдружението е съорганизатор на голяма част от инициативите на Военноморския музей, откликва на нуждите от поддръжка на материалната част и експонатите.
Вицеадмирал Венцеслав Велков и първите посетители на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна слушат обясненията на капитан І ранг доцент инженер Георги Антонов
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна
В залата на експозиция „Граждански морски дейности” на Военноморския музей - Варна

< вход :: enter >
Сдружение „Национален морски музей” - Варна :: История и постижения